Oddział Dolnośląski


Politechnika Wrocławska, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki

ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Przewodniczący – dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr

e-mail:wojciech.pula@pwr.wroc.pl

Sekretarz – dr inż. Marek Wyjadłowski

e-mail: marek.wyjadlowski@pwr.wroc.pl

Telefon: +48 71 320 33 48, +48 71 320 9096

Faks: (071) 328 48 14