Oddział Gdański


Politechniki Gdańska
Wydział Inżynierii Budownictwa i Środowiska
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
 

ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Przewodniczący – dr inż. Grzegorz Horodecki
tel. +48 58 347 23 50
e-mail: ghor@pg.gda.pl

Sekretarz – dr inż. Angelika Duszyńska
e-mail: adusz@pg.gda.pl

Strona WWW Oddziału Gdańskiego