Oddział Śląski


Politechnika Śląska
Wydział Budownictwa
Katedra Geotechniki i Dróg

ul. Akademicka 5/223, 44-100 Gliwice

Przewodniczący – dr inż. Marian Łupieżowiec
e-mail: marian.lupiezowiec@polsl.pl

Sekretarz – dr inż. Krzysztof Sternik
e-mail: krzysztof.sternik@polsl.pl