Oddział Wielkopolski


Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Instytut Geologii

ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań

Przewodniczący – dr hab. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM
e-mail: jwi@amu.edu.pl

Sekretarz – mgr inż. Adam Duda
e-mail: adam.duda@put.poznan.pl