Oddział Zachodniopomorski


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Katedra Geotechniki

Al. Piastów 50, 70-311 Szczecin

Przewodniczący – dr inż. Tomasz Kozłowski
tel. +48 91 449 45 15
e-mail: tom.kozl@zut.edu.pl