Podkomitet Geologii Inżynierskiej


Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska

Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Przewodniczący – dr hab. Marek Tarnawski
Przedsiębiorstwo Geologiczne
„Geoprojekt Szczecin” Sp. z o.o.
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin
tel. 91 466 66 70
tel. kom. 605 662 894
e-mail: m.tarnawski@geoprojekt.szczecin.pl

Sekretarz – dr Edyta Majer
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa
e-mail: e.majer@pgi.gov.pl