Aktualne Władze


Prezydium Zarządu
 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki Honorowy Prezydent PKG
 prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański Prezydent PKG
 prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz  Wiceprezydent PKG
 prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała  Wiceprezydent PKG
 dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB  Sekretarz PKG
 dr inż. Włodzimierz Cichy  Skarbnik PKG
Członkowie Zarządu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek Członek Zarządu PKG
dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. PŚ Członek Zarządu PKG
dr hab. inż. Krzysztof Parylak, prof. UP Wrocław Członek Zarządu PKG
Komisja Rewizyjna
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska Przewodnicząca
dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB Członek
dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. UR Kraków Członek
Sąd Koleżeński
prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski Członek
dr inż. Wojciech Grodecki Członek
dr hab. Maciej Kumor, prof. UTP Członek
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Członek
Przewodniczący Oddziałów Regionalnych i Podkomitetów
Oddział Białostocki
 dr inż. Wojciech Gosk Przewodniczący Oddziału
Oddział Dolnośląski
 dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr Przewodniczący Oddziału
Oddział Gdański
dr inż. Grzegorz Horodecki Przewodniczący Oddziału
Oddział Łódzki
 dr inż. Marek Wojciechowski Przewodniczący Oddziału
Oddział Małopolski
 dr inż. Andrzej Gruchot Przewodniczący Oddziału
Oddział Stołeczny
 dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW Przewodniczący Oddziału
Oddział Śląski
 dr inż. Marian Łupieżowiec Przewodniczący Oddziału
Oddział Wielkopolski
 dr hab. Jędrzej Wierzbicki prof. UP Poznań Przewodniczący Oddziału
Oddział Zachodniopomorski
 dr inż. Tomasz Kozłowski Przewodniczący Oddziału
Podkomitet Budownictwa Podziemnego
 dr inż. Monika Mitew-Czajewska Przewodniczący Podkomitetu
Podkomitet Geologii Inżynierskiej
 dr hab. Marek Tarnawski Przewodniczący Podkomitetu
Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK Przewodniczący Sekcji