Nagrody specjalne za prace doktorskie


Kapituła nagrody specjalnej im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską, w kadencji 2017-2020:

  1. prof. Zbigniew Lechowicz – przewodniczący,
  2. prof. Bohdan Zadroga – reprezentant Fundatora nagrody,
  3. prof. K. Zabielska-Adamska.

Kapituła nagrody specjalnej im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską, w kadencji 2017-2020:

  1. prof. Kazimierz Gwizdała – przewodniczący,
  2. prof. Jędrzej Wierzbicki – reprezentant Fundatora nagrody,
  3. prof. K. Zabielska-Adamska.

 

Regulamin nagród specjalnych PKG za prace doktorskie


Przyznane nagrody

Nagroda specjalna PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego
za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej przyznana w roku 2017

dr inż. Maciej J. Ochmański za pracę doktorską pt. „Numerical analyses of the effects of tunnels construction/Analizy numeryczne efektów budowy tuneli

Nagroda specjalna PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego
za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej przyznana w roku 2016

dr inż. Andrzej Danilewicz za pracę doktorską pt. „Numeryczna symulacja procesu formowania kolumny kamiennej metodą wymiany dynamicznej

Nagroda specjalna PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego
za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej przyznana w roku 2015

dr inż. Katarzyna Gabryś za pracę doktorską pt. „Charakterystyki odkształceniowe wybranych gruntów spoistych


 

Nagroda specjalna PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka
za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ przyznana w roku 2017

dr inż. Paweł Więcławski za pracę doktorską pt. „Prognozowanie pracy pali Vibro obciążonych osiowo z wykorzystaniem wyników sondowania CPT

Nagroda specjalna PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka
za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ przyznana w roku 2016

dr inż. Anna Juzwa za pracę doktorską pt. „Analiza współpracy grupy kolumn iniekcyjnych z podłożem gruntowym

Nagroda specjalna PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka
za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ przyznana w roku 2015

dr inż. Katarzyna Stefaniak za pracę doktorską pt. „Wybrane osady aluwialne jako podłoże budowlane i materiał do budowli ziemnych