Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2016 r. zmarł w wieku 92 lat Prof. dr hab. inż. Zdzisław Żmudziński

ś. † p.
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Żmudziński
Zdzisław Żmudziński
Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, były kierownik Zakładu Fundamentowania w Instytucie Geotechniki Politechniki Krakowskiej, prodziekan Wydziału Budownictwa Wodnego (1971-1973)
oraz dyrektor Instytutu Geotechniki (1974-1979 i 1990-1994) Politechniki Krakowskiej.
Autor cenionych publikacji, uznany konstruktor, współautor wielu polskich norm i wychowawca wielu pokoleń inżynierów.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Zarząd Polskiego Komitetu Geotechniki
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 5 lutego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.