Oddział Gdański


Politechniki Gdańska
Wydział Inżynierii Budownictwa i Środowiska
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Przewodniczący – dr hab. inż. Adam Krasiński
e-mail: akra@pg.gda.pl

Sekretarz – dr inż. Remigiusz Duszyński
e-mail: rdusz@pg.gda.pl

Strona WWW Oddziału Gdańskiego