Oddział Gdański


Politechniki Gdańska
Wydział Inżynierii Budownictwa i Środowiska
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego

ul. Narutowicza 11, 80-233 Gdańsk

Przewodniczący – dr hab. inż. Adam Krasiński, prof PG
e-mail: adam.krasinski@pg.edu.pl

Sekretarz –  dr inż. Paweł Więcławski
e-mail: pawwiecl@pg.edu.pl

Strona WWW Oddziału Gdańskiego