KONTAKT


Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki
Prof. Alojzy Szymański
Katedra Geoinżynierii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
tel. +48 22 593 52 00
fax +48 22 593 52 03
e-mail: alojzy_szymanski_pkg@sggw.pl
President of the Polish Committee on Geotechnics
Prof. Alojzy Szymański
Department of Geotechnical Engineering
Warsaw University of Life Sciences
Nowoursynowska 159 Street
02-776 Warsaw, Poland
tel. +48 22 5935200
fax +48 22 5935203
e-mail: alojzy_szymanski_pkg@sggw.pl
Sekretarz generalny Polskiego Komitetu Geotechniki
Prof. Katarzyna Zabielska-Adamska
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
tel. kom. +48 797 995 969
e-mail: pkg@pb.edu.pl
Secretary General of the Polish Committee on Geotechnics
Prof. Katarzyna Zabielska-Adamska
Faculty of Civil and Environment Engineering
Bialystok University of Technology
Wiejska 45A Street
15-351 Białystok, Poland
mobile phone: +48 797 995 969
e-mail: pkg@pb.edu.pl