KONTAKT


Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki
Prof. Katarzyna Zabielska-Adamska
Katedra Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
e-mail: pkg@pb.edu.pl, kadamska@pb.edu.pl
President of the Polish Committee on Geotechnics
Prof. Katarzyna Zabielska-Adamska
Department of Geotechnics and Structural Mechanics
Bialystok University of Technology
ul. Wiejska 45A
15-351 Bialystok, Poland,
e-mail: pkg@pb.edu.pl, kadamska@pb.edu.pl
Sekretarz generalny Polskiego Komitetu Geotechniki
Prof. Waldemar Świdziński
Instytut Budownictwa Wodnego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Kościerska 7
80-328 Gdańsk
e-mail: waldek@ibwpan.gda.pl
Secretary General of the Polish Committee on Geotechnics
Prof. Waldemar Świdziński
Institute of Hydro-Engineering
Polish Academy of Sciences
ul. Kościerska 7
80-328 Gdańsk
e-mail: waldek@ibwpan.gda.pl