Oddział Wielkopolski


Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Lądowej

Pl. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Przewodniczący – dr inż. Mieczysław Kania
e-mail: kania.owpkg@gmail.com

Sekretarz – dr inż. Katarzyna Stefaniak
e-mail: stefaniak@amu.edu.pl