Oddział Wielkopolski


Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Lądowej

ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań

Przewodniczący – dr inż. Adam Duda
e-mail: adam.duda@put.poznan.pl

Sekretarz – dr inż. Szymon Topoliński
e-mail: szymon.topolinski@pbs.edu.pl