Honorowi Członkowie PKG


  • dr inż. Włodzimierz Cichy
  • prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski
  • prof. zw. dr hab. inż. Maciej Gryczmański
  • dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
  • mgr inż. Tadeusz Jeske
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk
  • prof. dr hab. inż. Krystyna M. Skarżyńska
  • prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Wolski
  • prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga