Oddział Zachodniopomorski


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Katedra Geotechniki

Al. Piastów 50, 70-311 Szczecin

Przewodniczący – dr Cyprian Seul
tel. +48 91 449 45 15
e-mail: Cyprian.Seul@zut.edu.pl