Oddział Zachodniopomorski


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Katedra Geotechniki

Al. Piastów 50A, 70-311 Szczecin

Przewodniczący – dr inż. Roman Bednarek
e-mail: roman.bednarek@zut.edu.pl

Sekretarz – dr inż. Krzysztof Żarkiewicz
e-mail: krzysztof.zarkiewicz@zut.edu.pl