Nagrody PKG


Nagrody specjalne PKG za najlepsze prace doktorskie

Nagroda specjalna PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej

Kapituła Nagrody w kadencji 2021-2024:

  • Zbigniew Lechowicz – przewodniczący
  • Lech Bałachowski – reprezentant Fundatora nagrody
  • Wojciech Puła

Laureaci Nagrody

Rok obrony pracy Imię i nazwisko laureata Tytuł rozprawy doktorskiej Imię i nazwisko promotora pracy
2014 Katarzyna Gabryś Charakterystyki odkształceniowe wybranych gruntów spoistych Alojzy Szymański
2015 Andrzej Danilewicz Numeryczna symulacja procesu formowania kolumny kamiennej metodą wymiany dynamicznej Zbigniew Sikora
2016 Maciej J. Ochmański Numerical analyses of the effects of tunnels construction/Analizy numeryczne efektów budowy tuneli Joanna Bzówka
Giuseppe Modoni
2017 Patrycja Baryła The sand hydrophobized by alkoxysilane emulsions as an innovative material in geotechnics/Piasek hydrofobizowany emulsją alkoksysilanową jako innowacyjny materiał w geotechnice Marek Lefik
2018 Jakub Konkol Numerical analysis of pile installation effects in cohesive soils Lech Bałachowski
2019 Nagrody nie przyznano
2020
2021

Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ

Kapituła Nagrody w kadencji 2021-2024:

  • prof. Kazimierz Gwizdała – przewodniczący
  • prof. Jędrzej Wierzbicki – reprezentant Fundatora nagrody
  • prof. Anna Siemińska-Lewandowska

Laureaci nagrody

Rok obrony pracy Imię i nazwisko laureata Tytuł rozprawy doktorskiej Imię i nazwisko promotora pracy
2014 Katarzyna Stefaniak Wybrane osady aluwialne jako podłoże budowlane i materiał do budowli ziemnych Zbigniew Młynarek
2015 Anna M. Juzwa Analiza współpracy grupy kolumn iniekcyjnych z podłożem gruntowym Joanna Bzówka
2016 Paweł Więcławski Prognozowanie pracy pali Vibro obciążonych osiowo z wykorzystaniem wyników sondowania CPT Kazimierz Gwizdała
2017 Artur Jaroń Redukcja amplitudy drgań podłoża gruntowego przy pogrążaniu grodzic za pomocą ciśnieniowego podpłukiwania wodą Małgorzata Jastrzębska
2018 Kinga Witek Analiza wpływu zawartości frakcji pyłowej i iłowej na procesy zamarzania gruntów drobnoziarnistych Krzysztof Parylak
2019 Iwona Chmielewska Wpływ technologii wykonania zawieszonej kolumny GEC na jej nośność i osiadanie Zenon Szypcio
2020 Nagrody nie przyznano
2021

Nagrody i wyróżnienia PKG dla autorów najlepszych prac dyplomowych magisterskich z zakresu geotechniki

Laureaci nagród

Rok obrony pracy Imię i nazwisko laureata Tytuł rozprawy doktorskiej Imię i nazwisko promotora pracy
2014 Maciej Król Oszacowanie bezpieczeństwa fundamentu bezpośredniego w oparciu o teorię zbiorów losowych (Politechnika Wrocławska) Wojciech Puła
2015 Łukasz Pietralik Ściana oporowa z gruntu zbrojonego zaprojektowana według rekomendacji EBGEO (Politechnika Wrocławska) Włodzimierz Brząkała
2016 Małgorzata Kijanka Badania laboratoryjne mieszanek gruntowo-gumowych pod kątem zastosowania w wibroizolacji. Geomechanical characterisation of soil-rubber mixtures for vibration isolation (Politechnika Śląska) Magdalena Kowalska
2017 Damian Marcin Romaniak Analiza niecki osiadania nad tunelami drążonymi przy użyciu tarcz zmechanizowanych (Politechnika Warszawska) Anna Siemińska-Lewandowska
2018 Sylwester Sławik Numerical studies on KIM employing the Cavity Expansion Method (Politechnika Gdańska) Lech Bałachowski
2019 Jakub Rainer Analiza zmienności wartości pomiarowych badań CPTu w gruntach zwałowych (Politechnika Wrocławska) Irena Bagińska
2020 Dominik Rybka Analiza wpływu poziomych przesłon przeciwfiltracyjnych na pracę ściany szczelinowej (Politechnika Warszawska) Monika Mitew-Czajewska
2021 Patrycja Dobrzańska Modelowanie MES 3D fundamentów zespolonych (Politechnika Krakowska) Andrzej Truty

Laureaci wyróżnień

Rok obrony pracy Imię i nazwisko laureata Tytuł rozprawy doktorskiej Imię i nazwisko promotora pracy
2014 Małgorzata Feledyn Projekt ścian szczelinowych – analiza/studium Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Design of diaphragm walls – the analysis the Szczecin Fast Tram (Politechnika Poznańska) Andrzej Wojtasik
Marcin Ćwirko i Bartosz Piotrowicz Analiza systemu OZE i sposobu jego posadowienia na terenie Sośnej Góry w Mikołowie (Politechnika Śląska) Małgorzata Jastrzębska
2015 Maciej Zalewski Płytka wymiana podłoża gruntowego (Politechnika Białostocka) Katarzyna Zabielska-Adamska
Sławomir Hołda Technologia, konstrukcja i obliczanie przejść poprzecznych w tunelach (Politechnika Gdańska) Kazimierz Gwizdała
2016 Robert Cygan

Projektowanie mini

i mikropali (Politechnika Gdańska)

Lech Bałachowski
Mariola Konopko (Roszkowska) Metoda georadarowa (GPR) do oceny podłoża gruntowego (Politechnika Białostocka) Katarzyna Zabielska-Adamska
2017 Oliwier Rychlik Wpływ parametrów geometrycznych i materiałowych warstwy transmisyjnej oraz zbrojenia geosyntetycznego na efektywność wzmocnienia podłoża gruntowego sztywnymi kolumnami (Politechnika Gdańska) Adam Krasiński
Sebastian Saletnik Badania wpływu rodzaju cementu na wytrzymałość tworzyw gruntowo-cementowych (Politechnika Wrocławska) Jarosław Rybak
2018 Wyróżnienia nie przyznano
2019 Justyna Sulewska Stateczność konstrukcji składowisk odpadów (Politechnika Białostocka) Katarzyna Zabielska-Adamska
2020 Nikola Dudek Analiza pomiarów ciśnienia porowego w badaniach CPTu (Politechnika Wrocławska) Irena Bagińska
2021 Mikołaj Urbaniak Ocena stateczności i deformacji warstw okrywowych składowiska odpadów w fazie zamknięcia i rekultywacji. Politechnika Wrocławska Andrzej Batog
Wojciech Margiciok Wpływ poślizgu zamka na przemieszczenia ścianki szczelnej zabezpieczającej głęboki wykop. Politechnika Śląska Sławomir Kwiecień

Nagrody Polskiego Komitetu Geotechniki za najlepszą pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej

Kapituła nagrody w kadencji 2021-2024:

  • Prof. Wojciech Puła – przewodniczący
  • dr inż. Janusz Sobolewski – reprezentant Fundatora nagrody
  • prof. Adam Krasiński – przewodniczący Komisji ds. Nauczania Geotechniki
  • dr inż. Angelika Duszyńska

Laureaci nagrody

Rok obrony pracy Imię i nazwisko laureata Tytuł rozprawy doktorskiej Imię i nazwisko promotora pracy
2018 Oliwier Rychlik Wpływ parametrów geometrycznych i materiałowych warstwy transmisyjnej oraz zbrojenia geosyntetycznego na efektywność wzmocnienia podłoża gruntowego sztywnymi kolumnami (Politechnika Gdańska) Adam Krasiński

Regulaminy przyznawania nagród i wyróżnień

Regulamin nagród specjalnych PKG za najlepsze prace doktorskie

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień PKG dla autorów najlepszych prac dyplomowych magisterskich z zakresu geotechniki

Regulamin nagrody Polskiego Komitetu Geotechniki za najlepszą pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej