Prawo PKG


Statut Polskiego Komitetu Geotechniki
Regulamin nagród specjalnych PKG za najlepsze prace doktorskie
Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień PKG dla autorów najlepszych prac dyplomowych magisterskich z zakresu geotechniki
Regulamin nagrody Polskiego Komitetu Geotechniki za najlepszą pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej
Regulamin Sądu Koleżeńskiego Polskiego Komitetu Geotechniki
Regulamin wyborów i głosowań Polskiego Komitetu Geotechniki
Regulamin występowania o odznaczenia państwowe i nagrody
Deklaracja Przystąpienia do Polskiego Komitetu Geotechniki


Uchwały i pisma okólne Zarządu kadencji 2017-2020


Uchwały i pisma okólne Zarządu kadencji 2014-2017