Prawo PKG


Statut Polskiego Komitetu Geotechniki
Regulamin nagród specjalnych PKG za najlepsze prace doktorskie
Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień PKG dla autorów najlepszych prac dyplomowych magisterskich z zakresu geotechniki
Regulamin nagrody Polskiego Komitetu Geotechniki za najlepszą pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej
Regulamin Sądu Koleżeńskiego Polskiego Komitetu Geotechniki
Regulamin wyborów i głosowań Polskiego Komitetu Geotechniki
Regulamin występowania o odznaczenia państwowe i nagrody
Deklaracja przystąpienia do PKG od 2018 (pdf)
Deklaracja przystąpienia do PKG od 2018 (doc)
Uzupełnienie deklaracji przystąpienia do PKG członków przyjetych przed 2018 (pdf)
Uzupełnienie deklaracji przystąpienia do PKG członków przyjętych przed 2018 (doc)


Uchwały i pisma okólne Zarządu kadencji 2021-2024


Uchwały i pisma okólne Zarządu kadencji 2017-2021


Uchwały i pisma okólne Zarządu kadencji 2014-2017