Udział w Komitetach Technicznych

 

ISSMGE TECHNICAL COMMITTEES 2014 – 2017 Członkowie z nominacji Polskiego Komitetu Geotechniki
TC 101 Laboratory Stress Strain Strength Testing of Geomaterials prof. Alojzy Szymański
prof. Mirosław Lipiński
TC 102 Ground Property Characterization from In-Situ Tests prof. Zbigniew Młynarek
prof. Jędrzej Wierzbicki
TC 103 Numerical Methods in Geomechanics prof. Marcin Cudny
TC 105 Geo‐Mechanics from Micro to Macro prof. Dariusz Łydżba
prof. Marek Lefik
TC 106 Unsaturated Soils prof. Kazimierz Garbulewski
TC 202 Transportation Geotechnics prof. Leszek Rafalski
prof. Katarzyna Zabielska-Adamska
TC 203 Earthquake Geotechnical Engineering and Associated Problems dr. Zbigniew Bednarczyk
prof. Waldemar Świdziński
TC 204 Underground Construction in Soft Ground prof. Anna Siemińska-Lewandowska
dr. Monika Mitew-Czajewska
TC 205 Limit State design in Geotechnical Engineering prof. Wojciech Puła
prof. Lech Bałachowski
TC 206 Interactive Geotechnical Design prof. Adam Bolt
prof. Paweł Popielski
TC 207 Soil‐Structure Interaction and Retaining Walls prof. Zbigniew Sikora
dr. Grzegorz Horodecki
TC 208 Slope Stability in Engineering Practice prof. Piotr Srokosz
TC 209 Offshore Geotechnics prof. Ryszard Coufal
TC 210 Dams and Embankments dr. Zdzisław Skutnik
TC 211 Ground Improvement prof. Michał Topolnicki
prof. Joanna Bzówka
TC 212 Deep Foundations prof. Kazimierz Gwizdała
TC 214 Foundation Engineering for Difficult Soft Soil Conditions prof. Zbigniew Lechowicz
TC 215 Environmental Geotechnics prof. Eugeniusz Koda
TC 216 Frost Geotechnics prof. Tomasz Kozłowski
TC302 Forensic Geotechnical Engineering dr. Włodzimierz Cichy
TC305 Geotechnical Infrastructure for Megacities and New Capitals prof. Eugeniusz Dembicki