Oddział Małopolski


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Przewodnicząca – dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald
tel. + 48 12 662 41 36
e-mail: gfreiw@pk.edu.pl

Sekretarz – dr inż. Karolina Łach
e-mail: karolina.lach@pk.edu.pl

Strona WWW Oddziału Małopolskiego