Oddział Dolnośląski


Politechnika Wrocławska, Instytut Geotechniki i Hydrotechniki
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Przewodniczący – dr inż. Marek Wyjadłowski
e-mail:marek.wyjadlowski@pwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 40 96

Sekretarz – dr inż. Zofia  Zięba
e-mail: zofia.zieba@upwr.edu.pl
tel.: +48 71 320 55 43