Podkomitet Geologii Inżynierskiej


Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii

Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Przewodniczący – dr hab. Piotr Zawrzykraj
e-mail: piotr.zawrzykraj@uw.edu.pl

Sekretarz – dr inż. Tomasz Bardel
e-mail: geogrunt@op.pl