Podkomitet Geologii Inżynierskiej


Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii

Al. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Przewodniczący – dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska
e-mail: b.luczakw@uw.edu.pl
tel.: +22 55 40 606

Sekretarz – dr Emilia Wójcik
e-mail: sekretarz@pkgis.pl
tel.: +22 55 40 501