Aktualne Władze


Prezydium Zarządu
 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki Honorowy Prezydent PKG
 prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański Prezydent PKG
 prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz  Wiceprezydent PKG
 prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała  Wiceprezydent PKG
 dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB  Sekretarz PKG
dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. PŚ  Skarbnik PKG
Członkowie Zarządu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek Członek Zarządu PKG
dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. PWr Członek Zarządu PKG
 dr inż. Włodzimierz Cichy Członek Zarządu PKG
Komisja Rewizyjna
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska Przewodnicząca
dr hab. inż. Maria Sulewska, prof. PB Członek
 dr hab. inż. Krzysztof Parylak, prof. URWr Członek
Sąd Koleżeński
prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski Członek
dr hab. inż. Jan Gaszyński, prof. PK Członek
dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB Członek
dr hab. inż. Eugeniusz Zawisza, prof. URK Członek
Przewodniczący Oddziałów Regionalnych i Podkomitetów
Oddział Białostocki
 dr inż. Wojciech Gosk Przewodniczący Oddziału
Oddział Dolnośląski
dr inż. Marek Wyjadłowski Przewodniczący Oddziału
Oddział Gdański
dr hab. inż. Adam Krasiński Przewodniczący Oddziału
Oddział Łódzki
prof. dr hab. inż. Marek Lefik Przewodniczący Oddziału
Oddział Małopolski
dr hab. inż. Andrzej Gruchot Przewodniczący Oddziału
Oddział Stołeczny
dr inż. Wojciech Sas Przewodniczący Oddziału
Oddział Śląski
dr inż. Jacek Kawalec Przewodniczący Oddziału
Oddział Wielkopolski
dr inż. Mieczysław Kania Przewodniczący Oddziału
Oddział Zachodniopomorski
dr Cyprian Seul Przewodniczący Oddziału
Podkomitet Budownictwa Podziemnego
dr inż. Monika Mitew-Czajewska Przewodniczący Podkomitetu
Podkomitet Geologii Inżynierskiej
dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska Przewodniczący Podkomitetu
Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
dr hab. inż. Andrzej Truty, prof. PK Przewodniczący Sekcji