Aktualne Władze


Prezydium Zarządu
prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska Prezydent PKG
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska  Wiceprezydent PKG
prof. dr hab. inż. Wojciech Puła  Wiceprezydent PKG
prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński  Sekretarz PKG
dr hab. inż. Andrzej Gruchot  Skarbnik PKG
Członkowie Zarządu
prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka Członek Zarządu PKG
prof. dr hab. inż. Marek Lefik Członek Zarządu PKG
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz Członek Zarządu PKG
Komisja Rewizyjna
prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała Członek
prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek Członek
Sąd Koleżeński
prof. dr hab. inż. Maria Sulewska Przewodnicząca
dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. PG Członek
dr hab. inż. Mirosław Lipiński Członek
dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska Członek
dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki, prof. UAM Członek
Przewodniczący Oddziałów Regionalnych i Podkomitetów
Oddział Białostocki
prof. dr hab. inż. Maria Sulewska Przewodnicząca Oddziału
Oddział Dolnośląski
dr inż. Marek Wyjadłowski Przewodniczący Oddziału
Oddział Gdański
dr hab. inż. Adam Krasiński, prof PG Przewodniczący Oddziału
Oddział Łódzki
dr inż. Marek Wojciechowski Przewodniczący Oddziału
Oddział Małopolski
dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald Przewodnicząca Oddziału
Oddział Stołeczny
dr hab. inż. Wojciech Sas, prof. SGGW Przewodniczący Oddziału
Oddział Śląski
dr hab. inż. Sławomir Kwiecień, prof. PŚl Przewodniczący Oddziału
Oddział Wielkopolski
dr inż. Adam Duda Przewodniczący Oddziału
Oddział Zachodniopomorski
dr inż. Roman Bednarek Przewodniczący Oddziału
Podkomitet Budownictwa Podziemnego
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska Przewodnicząca Podkomitetu
Podkomitet Geologii Inżynierskiej
dr hab. Piotr Zawrzykraj Przewodniczący Podkomitetu
Sekcja Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
prof. dr hab. inż. Andrzej Truty Przewodniczący Sekcji