19. Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ICSMGE 2017)

WYDARZENIA: 17 Wrz , 2017

19. Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ICSMGE 2017) odbędzie się w Seulu, w Republice Korei, w dniach 17-22 września 2017 roku. Organizatorzy mają nadzieję, że temat wiodący konferencji: „Unearth the Future, Connect Beyond ” będzie pomocny w zmniejszaniu dysproporcji między przeszłością i przyszłością, między młodymi i starszymi inżynierami, jak i między narodami rozwijających się i rozwiniętych.
Propozycja programu ICSMGE 2017 została już zamieszczona na stronie konferencji: http://www.icsmge2017.org