Prawo PKG


Statut Polskiego Komitetu Geotechniki
Regulamin wyborów i głosowań PKG
Regulamin występowania o odznaczenia państwowe i nagrody
Deklaracja Przystąpienia do Polskiego Komitetu Geotechniki


Uchwały i pisma okólne Zarządu kadencji 2014-2017