Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie w świetle obowiązujących przepisów prawa

Wejście w życie rozporządzenia dotyczącego ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych [7] nie wyeliminowało niestety z praktyki budowlanej starego podejścia do rozpoznawania podłoża gruntowego. Przyczyną tego stanu rzeczy są nie tylko przyzwyczajenia projektantów, ale również nieznajomość lub zła interpretacja obowiązujących przepisów prawa w organach administracji architektoniczno-budowlanej odpowiedzialnych za właściwe stosowanie prawa budowlanego. Wpływa na to usunięcie z pierwotnego projektu rozporządzenia, opracowanego przy udziale Polskiego Komitetu Geotechniki, definicji podstawowych rodzajów dokumentacji wchodzących w zakres ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Do podstawowych przyczyn można również zaliczyć niezbyt powszechną znajomość różnicy między zawodem geotechnika a zawodem geologa inżynierskiego.

Dr inż. Włodzimierz Cichy – Członek Prezydium Polskiego Komitetu Geotechniki

POBIERZ CAŁY DOKUMENT – Dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie w świetle obowiązujących przepisów prawa