17 Kolokwium Francusko-Polskie Mechaniki Gruntów i Skał

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa na
17 Kolokwium Francusko-Polskie Mechaniki Gruntów i Skał, które odbędzie się w Łodzi w dniach 28-30 listopada 2016 roku.
Program konferencji będzie obejmował wykłady zapraszane, wprowadzające oraz prezentacje artykułów recenzowanych przez Komitet Naukowy.
Wybrane artykuły będą publikowane w czasopismach punktowanych.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji, w tym szczegóły dotyczące tematyki, nadsyłania zgłoszeń oraz przewidywanych opłat, można znaleźć na stronie internetowej:

http://17fpc.p.lodz.pl

Do zobaczenia w gościnnej Łodzi!

Z wyrazami uszanowania,
Marek Lefik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego