XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów I Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników

WYDARZENIA: 4 Wrz , 2018

XVIII Krajowa Konferencja
Mechaniki Gruntów I Inżynierii Geotechnicznej
oraz
VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników
Pod Patronatem Honorowym JM Rektora SGGW w Warszawie
Prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na XVIII Krajową Konferencję Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolską Konferencję Młodych Geotechników, która odbędzie się w dniach
4-7 września 2018 roku w Laboratorium Centrum Wodne SGGW przy ul. Ciszewskiego 6 w Warszawie.
Konferencja, której wiodącym tematem są „Wyzwania geotechniki w Polsce” adresowana jest przede wszystkim do projektantów, wykonawców, pracowników firm specjalistycznych, pracowników naukowych, kadry akademickiej oraz doktorantów i studentów zajmujących się zagadnieniami geotechnicznymi.
W ramach konferencji prowadzone będą obrady w sesjach tematycznych obejmujących zagadnienia doboru parametrów i modelowania w projektowaniu geotechnicznym, zagrożeń i zabezpieczania budowli inżynierskich, infrastruktury transportowej oraz głębokich wykopów i tuneli. W programie konferencji przewidziane są również sesje Młodych Geotechników oraz promocyjno-szkoleniowe firm geotechnicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej:
http://kkmgig2018.kg.sggw.pl