Nagrody specjalne PKG za prace doktorskie

Do 31 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie:
– Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej;
– Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ.
Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia doktora w poprzedzającym roku kalendarzowym, czyli w roku 2017. Wartość obu przyznawanych nagród wynosi 3000 zł.
Wnioski o przyznanie nagrody specjalnej PKG za pracę doktorską składają do przewodniczącego Kapituły nagrody przewodniczący Oddziałów/Podkomitetów. Przewodniczącymi Kapituł w kadencji 2017-2020 są:
– prof. Zbigniew Lechowicz – Nagroda specjalna PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego,
– prof. Kazimierz Gwizdała – Nagroda specjalna PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka.
Wnioski o przyznanie nagrody specjalnej PKG powinny zawierać uzasadnienie na piśmie, dane o autorze pracy (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail) i wydziale promującym pracę, egzemplarz proponowanej do nagrody pracy, potwierdzoną kopię uchwały Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora oraz w przypadku wyróżnienia pracy – potwierdzoną kopię uchwały Rady Wydziału o wyróżnieniu pracy doktorskiej, potwierdzone kopie lub oryginały recenzji pracy doktorskiej.