INORA sp. z o.o. – Fundatorem nowej nagrody za pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej

Informujmy, że na wniosek Przedsiębiorstwa Realizacyjnego INORA sp. z o.o. – Fundatora nagrody – została utworzona nagroda za pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej.
Zgodnie z Regulaminem nagrody tematyka pracy magisterskiej musi być związana z badaniami lub zastosowaniami geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej. Może mieć charakter stosowany lub podstawowy, obejmujący aspekty analityczno-teoretyczne, doświadczalne lub technologiczno-projektowe, ale musi posiadać oryginalne elementy poznawcze lub badawcze.
Nagroda jest przyznawana raz na trzy lata, zgodnie z kalendarzem organizacji Krajowych Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera budownictwa najpóźniej 3 miesiące przed KKMGiIG.
Wnioski do przewodniczącego Kapituły nagrody prof. Wojciecha Puły (Politechnika Wrocławska) składają przewodniczący Oddziałów/Podkomitetów do końca czerwca 2018 roku. Wnioski powinny zawierać uzasadnienie na piśmie, dane o autorze pracy (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail) i wydziale promującym pracę, egzemplarz proponowanej do nagrody pracy, potwierdzone kopie recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz w przypadku wyróżnienia pracy – potwierdzone kopie wyróżnień.
Regulamin nagrody oraz skład Kapituły nagrody zostały określone uchwałą nr 9 oraz uchwałą nr 10 Zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki z dnia 12 kwietnia 2018 roku.