III Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2019 „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy”

WYDARZENIA: 3 Lip , 2019

Polski Komitet Geotechniki i Oddział Stołeczny PKG wspólnie z Katedrą Geoinżynierii Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na III Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech 2019, która odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2019 r. w Laboratorium Centrum Wodne SGGW przy ul. Ciszewskiego 6 w Warszawie.

W ramach konferencji „Projektowanie geotechniczne – doświadczenia i perspektywy” prowadzone będą obrady w dwóch sesjach tematycznych: sesja I – Parametry geotechniczne oraz sesja II – Analiza numeryczna w projektowaniu geotechnicznym. Podczas konferencji w sesji I poruszone zostaną zagadnienia związane z geotechnicznymi badaniami laboratoryjnymi i terenowymi oraz niepewnością, ryzykiem i statystyką w geotechnice. Celem sesji II będzie wymiana doświadczeń i podjęcie dyskusji w zakresie modeli podłoża gruntowego, analizy numerycznej 2D i 3D oraz geotechniki w BIM (Building Information Modeling). W programie konferencji przewidziana jest również sesja promocyjno-szkoleniowa firm geotechnicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://progeotech2019.kg.sggw.pl/

Komunikat_I