Zmarł Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Gryczmański

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2021 roku odszedł do wieczności Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Gryczmański

Autorytet naukowy wielu pokoleń geotechników, nauczyciel Politechniki Śląskiej i Opolskiej, wieloletni były wiceprzewodniczący i Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, były dziekan Wydziału Budownictwa i kierownik Katedry Geotechniki Politechniki Śląskiej. Promotor 12 prac doktorskich oraz recenzent niezliczonych rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. Wybitny inżynier łączący wiedzę naukową z praktyką inżynierską. W Zmarłym tracimy niezwykle życzliwego i otwartego Człowieka, chętnie dzielącego się wiedzą i doświadczeniem.

Prezydent i Zarząd Polskiego Komitetu Geotechniki

Ostatnie pożegnanie Profesora Macieja Gryczmańskiego, z uwagi na pandemię koronawirusa, rozpocznie się we wtorek 13 kwietnia br. o godz. 12:00 przy głównej bramie Cmentarza Centralnego w Gliwicach.