Nagrody specjalne za prace doktorskie 2021

Do 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie:

  • Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej;
  • Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ.

Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia doktora w poprzedzającym roku kalendarzowym, czyli w roku 2021. Wartość obu przyznawanych nagród wynosi 3000 zł.

Wnioski o przyznanie nagrody specjalnej PKG za pracę doktorską składają do przewodniczącego Kapituły nagrody przewodniczący Oddziałów/Podkomitetów PKG. Przewodniczącymi Kapituł w kadencji 2021-2024 są:

  • prof. Zbigniew Lechowicz
    – Nagroda specjalna PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego,
  • prof. Kazimierz Gwizdała
    – Nagroda specjalna PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka.

Wnioski o przyznanie nagrody specjalnej PKG powinny zawierać uzasadnienie na piśmie, dane o autorze pracy (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail) i jednostki promującej pracę, egzemplarz pracy proponowanej do nagrody, wersję elektroniczną pracy doktorskiej, potwierdzoną kopię uchwały Rady/Senatu o nadaniu stopnia doktora oraz w przypadku wyróżnienia pracy − potwierdzoną kopię uchwały o wyróżnieniu pracy doktorskiej oraz potwierdzone kopie lub oryginały recenzji pracy doktorskiej.