XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Łódzki Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej miał zaszczyt zaprosić na

XVII Krajową Konferencję Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VI Ogólnopolską Konferencję Młodych Geotechników

Konferencja odbyła się w Łodzi, w dniach: 7-10 lipca 2015 r.

Temat wiodący konferencji to „Problemy geotechniczne i środowiskowe na terenach zurbanizowanych”

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem z Łodzi Marek Lefik

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Konferencji, na której zamieszczono liczne zdjęcia z obrad i imprez towarzyszących.