Komisja ds. Prawnych i Regulaminów


  • dr inż. Włodzimierz Cichy – przewodniczący
  • prof. Krzysztof Parylak
  • prof. Katarzyna Zabielska-Adamska
  • dr inż. Bogdan Rymsza