Certyfikaty O. Białostocki

Członkowie Oddziału Białostockiego PKG posiadający certyfiat PKG

  1. Glinicka Małgorzata
  2. Kalicki Anatoli
  3. Krzywiec Mieczysław
  4. Rola Stefan
  5. Sawicki Mirosław
  6. Steckiewicz Romuald
  7. Sulewska Maria
  8. Szypcio Zenon
  9. Zabielska-Adamska Katarzyna