Certyfikaty O. Lubelski

Członkowie Oddziału Lubelskiego PKG posiadający certyfiat PKG

  1. Glinko Hipolit
  2. Litwinowicz Leszek
  3. Wójtowicz Urszula