Certyfikaty O. Stołeczny

Członkowie Oddziału Stołecznego PKG posiadający certyfiat PKG

 1. Barański Tadeusz
 2. Bukowski Marek
 3. Cielenkiewicz Tadeusz
 4. Dłużewski Janusz
 5. Dobrowolski K.
 6. Frankowski Zbigniew
 7. Galas Paweł
 8. Garbulewski Kazimierz
 9. Gołębiewska Anna
 10. Grabowski Zbigniew
 11. Kaczyński Ryszard
 12. Kański Tadeusz
 13. Karski J.
 14. Kłosiński Bolesław
 15. Kociszewski Ryszard
 16. Koda Eugeniusz
 17. Król Piotr
 18. Kuchler Antoni
 19. Lechowicz Zbigniew
 20. Lipiński Mirosław
 21. Mirecki Józef
 22. Pinińska Joanna
 23. Pisarczyk Stanisław
 24. Rafalski Leszek
 25. Rychlewski Piotr
 26. Sas Wojciech
 27. Smoktunowicz E.
 28. Szpikowski Marek
 29. Szymański Alojzy
 30. Świeca Marek
 31. Thiel Kazimierz
 32. Wolski Wojciech
 33. Wysokiński Lech