Certyfikaty O. Śląski

Członkowie Oddziału Śląskiego PKG posiadający certyfiat PKG

 1. Bartoszek Zygmunt
 2. Blejarski Tomasz
 3. Byrski Marian
 4. Bzówka Joanna
 5. Chmielniak Stanisław
 6. Fedczuk Paweł
 7. Gryczmański Maciej
 8. Jaremski Jerzy
 9. Jastrzębska Małgorzata
 10. Kanty Piotr
 11. Kawalec Bogdan
 12. Kawalec Jacek
 13. Kopański Adam
 14. Kubański A.
 15. Kwiecień Sławomir
 16. Łupieżowiec MarianPie
 17. czyrak Jacek
 18. Rosikoń Antoni
 19. Sękowski Jerzy
 20. Soczawa Andrzej
 21. Sołtys Kazimierz
 22. Sternik Krzysztof
 23. Uliniarz Rafał
 24. Wanik Konrad