Dr inż. Włodzimierz Cichy


Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa MorskiegoWłodzimierz Cichy
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel. służb.: +48 58 347 28 09, fax: +48 58 341 98 14
e-mail: wcic@pg.gda.pl,
tel. kom. +48 601 530 811

Kwalifikacje i uprawnienia:
Studia i doktorat na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do wykonawstwa i projektowania nr POM/0085/PWOK/07, Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 024/98, Rzeczoznawca SITWM NOT w zakresie budownictwa wodnego i mechaniki gruntów i fundamentowania. Biegły Wydziału Ochrony Środowiska UW w Gdańsku ds. wodno-prawnych, Przewodniczący Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 142 ds. Geosyntetyków w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Członek International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering i International Geosyntetics Society. Zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma naukowo-technicznego „Inżynieria Morska i Geotechnika”. Członek Komisji Programowej „Inżyniera Budownictwa”. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przy Marszałku Województwa Pomorskiego określającej kwalifikacje kierowników spalarni i składowisk odpadów. Emerytowany nauczyciel akademicki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, W Polskim Komitecie Geotechniki pełnił funkcje: członka założyciela, wiceprezydenta, członka Zarządu. Obecnie pełni funkcje skarbnika PKG i Przewodniczącego Komisji Prawnej PKG. Autor projektów rozporządzeń dot. geotechniki oraz licznych regulaminów regulujących działalność PKG.
Dotychczasowe osiągnięcia geotechniczne:

 • Wdrożenie w skali naturalnej metody doszczelniania gruntów naturalnych za pomocą bentonitów w zastosowaniu do składowisk odpadów ( Łężyce i Dziemiany woj. pomorskie),
 • Utworzenie specjalistycznego laboratorium do badań geosyntetyków LABOSYNTEC,
 • Nadzór geotechniczny nad budową kwatery BII w ZUOK w Łężycach dla Gdyni,
 • Nadzór geotechniczny nad budową stanowiska przeładunkowego T1 w BPPP „Naftoport” w Gdańsku,
 • Projekt i nadzór geotechniczny nad rekultywacją składowiska fosfogipsów w Wiślince k/Gdańska,
 • Projekt i nadzór geotechniczny nad budową zbiornika solanki manewrowej dla ORLENU w Inowrocławiu,
 • Projekty podwyższania i rekultywacji stawów osadowych w SODA POLSKA CIECH w Inowrocławiu,
 • Projekty i nadzór geotechniczny nad wzmocnieniem podłoża gruntowego na Trasie Sucharskiego w Gdańsku i odcinku autostrady A2 Koło-Dąbie,
 • Opinia geotechniczna dotycząca projektu posadowienia stadionu Baltic Arena w Gdańsku
 • Współautor Polskich Norm geotechnicznych: PN-83-B-03010, PN-83-B-02482, PN-81-B-03322, PN-97-B-10290.
 • Ekspertyzy i opinie związane z budową Walcowni Blach Grubych w Hucie Częstochowa,
 • Portu Północnego w Gdańsku, Bazy Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport”, obiektów w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Gdyńskiej
 • Ekspertyzy, opinie naukowe i konsultacje dotyczące składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych ( Opole, Wawrowo, Biedrusko k/Poznania, Zgierz, Łódź, Dziemiany, Kościerzyna,Kartuzy, Cedry Wielkie, Somonino, Marianowo k/Szczecina ),
 • Badania jakościowe geosyntetyków ( geomembran, geosiatek, geowłóknin, geotkanin, geodrenów itp) dla celów ochrony środowiska, w budownictwie i transporcie,
 • Współautor i autor 3 książek i około 80 publikacji z zakresu geotechniki.