Prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek


Zbigniew Młynarek

HEBO Poznań Sp. z o.o.
ul. Heweliusza 11/5, 60-281 Poznań
tel. +48 61 848 33 17
e-mail: zbigniew.mlynarek@hebo-poznan.pl

Absolwent (1962 r.) i doktor nauk technicznych Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej (1970 r.), doktor habilitowany nauk technicznych (1978 r.). Pracę habilitacyjną przygotował w Instytucie Geotechniki Politechniki w Budapeszcie pod kierunkiem prof. A. Kezdiego. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych w zakresie geotechniki uzyskał w roku 1988, a stanowisko profesora zwyczajnego w Akademii Rolniczej w Poznaniu, w roku 2001.
Odbył staże naukowe w Politechnice w Budapeszcie oraz Uniwersytecie w Lubljanie. Kierownik Katedry Geotechniki (1973-2006), prodziekan Wydziału Melioracji Wodnych (1978-1984) w Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Wyróżniony nagrodą III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską (1971 r.) oraz nagrodą za pracę habilitacyjną, a także nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki za pracę naukową i dydaktyczną (1972 r.). Koordynator współpracy zagranicznej w Katedrze Geotechniki Akademii Rolniczej w Poznaniu do r. 2010, z następującymi ośrodkami i pracownikami naukowymi:
– Instytut Geotechniki w Politechnice w Budapeszcie – prof. A. Kezdi od roku 1973
– Norweski Instytut Geotechniczny – dr S. Lacasse, dr T. Lunne od roku 1986
– Ecole Centrale w Lyonie – prof. G. Sanglerat od roku 1982
– University of Louissiana – prof. M. Tumay od roku 1989
– University of L’Aquila – prof. S. Marchetti od roku 1982
– A.P. van den Berg (Holandia) od roku 1982
Członek Honorowy Polskiego Komitetu Geotechniki (od 2011 r.), członek Sekcji Mechaniki Gruntów, Skał i Fundamentowania Komitetu PAN (od 1976 r.), członek Komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PAN Oddział Poznań (od 2013 r.), „core member” International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering z siedzibą w Londynie od roku 2002. Dyrektor International Society for Cold Countries Development z siedzibą w Sapporo od roku 1994, członek – korespondent Southeast Asian Geotechnical Society z siedzibą w Pathumathani-Tajlandia, członek Komitetu Naukowego i Wydawniczego czasopism: „Archiwum Inżynierii Lądowej” Polskiej Akademii Nauk i „Acta Geotechnica et Mechanica” Politechniki Wrocławskiej, członek Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Rzeczoznawca PZITB z zakresu geotechniki od roku 1973. Sekretarz Naukowy Polskiego Komitetu Geotechniki (1996-2002). W 2002 roku wybrany na stanowisko Prezydenta Polskiego Komitetu Geotechniki na okres dwóch kadencji. Vice Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki do roku 2014. Współzałożyciel i Prezydent w kadencji od 1991 do 1992 r. Klubu Rotary International w Poznaniu; członek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, członek Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Posiada uprawnienia budowlane w pełnym zakresie, uprawnienia Centralnego Urzędu Geologii oraz Certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.
Prowadził wykłady z Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Budowli, a także z Budownictwa Drogowego, Geometrii Wykreślnej, Posadowienia Budowli na Podłożu Słabonośnym, a od roku 2011 wykłada na Międzynarodowym Studium Podyplomowym Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Wygłosił wykłady i odczyty w ośrodkach akademickich i instytucjach naukowych: w Holandii, Francji, Niemczech, dawnej Jugosławii, na Węgrzech, w Norwegii, Belgii, USA, Chinach, Japonii, Szwajcarii, Turcji, w Finlandii, Anglii, Indiach, Portugalii i Szwecji.
Członek Miedzynarodowych Komitetów Naukowych i International Advisory Committee następujących konferencji: Atlanta – International Conference on Site Characterization, 1998; Harbin – 3rd International Conference on Cold Region Development,1988; Helsinki – 4th International Conference on Cold Region Development,1994; Tasmania – 5th International Conference on Cold Region Development, 2000; Anchorage – 6th International Conference on Cold Region Development, 2006; St. Louis – International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, 1998, 2004 (New York), 2008 (Arlington), 2013 (Chicago); Londyn- Int. Conference “Polluted and Marginal Land”,1992, 1994, 1996, 1998; San Diego – International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, 2010; Bali – International Conference on In-situ Measurement of Soil Properties & Case Histories, 2001; Porto- International Conference on Site Characterization – 2004; Istanbul – XVth Int. Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2001; Praga- XIIth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2003; Madryt – XIVth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2007; Ljubljana – XIIIth Danube European Conference on Geotechnical Engineering, 2006; Washington – International Conference on the Flat Dilatometer, 2006; Brno – 35th Czech National Conference on Soil mechanics and Foundation Engineering, 2008; Goa – Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, 2008; Rostock – XIIth Baltic Sea Geotechnical Conference, 2012; Recife – 4th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization (ISC’4), 2012.
Przewodniczący Komitetów Organizacyjnych międzynarodowych konferencji: 1991r. –International Symposium „Interpretation of CPT and CPTU tests”, Lyon; 2001r. – 1st International Symposium “Application of CPT, CPTU tests for evaluation of subsoil parameters and tailings”, Granowo, Łagowo Lubuskie; 2004r. –2nd International Symposium “ Interpretation of in situ tests and sample disturbance of clays”, Baranowo/ Poznań; 2005r. –International Seminar ”The Flat Dilatometer (DMT) Applications to Geotechnical Design”, Poznań; 2006r. –3rd International Seminar “Soil design parameters from in situ and laboratory tests”, Baranowo / Poznań; 2010r. –4th International Workshop “Soil parameters from in situ and laboratory tests”, Poznań; 2008r. – Przewodniczący i Współprzewodniczący International Advisory Committee XI Baltic Sea Geotechnical Conference, Gdańsk.
Wygłosił key note lectures, wykłady invited lectures oraz jako panelista, general reporter i przewodniczący sesji na konferencjach: Londyn − Int. Conference “Polluted and Marginal Land”,1992, 1994 (key note lecture), 1996 (key note lecutre), 1998; Linkoping – Int. Symposium on Cone Penetration Testing, 1995; Mumbai – Int. Conference on Offshore and Nearshore Geotechnical Engineering,1999; Madryt – XIVth European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering,2007; Harbin – Int. Conference for Cold Countries Development, 1988; Bratislava – XIVth Danube European Conference on Geotechnical Engineering,2010; Cesme – Mediterranean Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1992; Bangkok – Geotechnics, 2000 ; Helsinki – 4th International Symposium on Cold Region Development, 1994; Brno – 35th Czech National Conference on Soil mechanics and Foundation Engineering, Brno 2008; Praga − XII European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2003; Istambul − XV Int. Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2001; Ljubljana − XIII Danube European Conference on Geotechnical Engineering, 2006; Orlando − Int. Conference on Cone Penetration Testing, CPT-1, 1988r.; Pekin − Int. Conference on Engineering Problems of Regional Soils, 1998r.; Bali – International Conference on In-situ Measurement of Soil Properties & Case Histories, 2001; Recife − 4th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization (ISC’4), 2012; Chicago – 7th International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering, 2013. Był autorem raportu: “Cone Penetration in East European Countries“ – Regional Report for International Conference on Cone Penetration Testing CPT-10, Los Angeles, 2010 r.
Opublikował ponad 200 prac w tym był autorem lub współautorem 5 monografii. Jest autorem 2 patentów. Opracował ponad 600 ekspertyz w kraju i zagranicą. Posiada następujące odznaczenia: Medal Polskiej Akademii Nauk „Naturae Tutela Res Necessaria Hominum. Pro Regionalibus et Urbanis Studiis” – (2013 r.), Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski – (2012 r.), Odznaczenie „Labor Omnia Victis” – (2010 r.), Złoty Krzyż Zasługi – (1988 r.), Honorową Odznakę Miasta Poznania – (1985 r.), Krzyż Komandorski Orderu Św. Stanisława – (2004 r.) za działalność charytatywną, Tytuł Lidera Pracy Organicznej i statuetkę im. H. Cegielskiego – (2005 r.), Tytuł Honorowego Członka Holenderskiej Izby Eksporterów – (2000 r.) oraz zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2012 r.).