Nagrody specjalne PKG za prace doktorskie

Do 31 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie: – Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej; – Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia doktora w poprzedzającym roku kalendarzowym, czyli w roku 2017. Wartość obu przyznawanych nagród wynosi 3000 zł. Wnioski o przyznanie nagrody specjaln...
Więcej

XVII Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej

XVII Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej odbędzie się w dniach 1-6 września 2019 roku w stolicy Islandii – Reykjaviku. Tematyka przewodnia konferencji „Inżynieria geotechniczna, podstawą przyszłości” obejmuje wszystkie aspekty inżynierii geotechnicznej. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenia o randze konferencji europejskich są okazją by zwrócić uwagę otoczenia na wagę osiągnięć inżynierii geotechnicznej, a zwłaszcza tych, którzy bezpośrednio lub pośrednio, polegają na wiedzy i doświadczeniu geotechników. Geotechnika jest kluczem do bezpiecznej i zrównoważ...
Więcej

XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów I Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników

XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów I Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników Pod Patronatem Honorowym JM Rektora SGGW w Warszawie Prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego Polski Komitet Geotechniki, Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na XVIII Krajową Konferencję Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VII Ogólnopolską Konferencję Młodych Geotechników, która odbędzie się w dniach 4-7 września 2018 roku w Laboratorium...
Więcej

17 Kolokwium Francusko-Polskie Mechaniki Gruntów i Skał

W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy przyjemność zaprosić Państwa na 17 Kolokwium Francusko-Polskie Mechaniki Gruntów i Skał, które odbędzie się w Łodzi w dniach 28-30 listopada 2016 roku. Program konferencji będzie obejmował wykłady zapraszane, wprowadzające oraz prezentacje artykułów recenzowanych przez Komitet Naukowy. Wybrane artykuły będą publikowane w czasopismach punktowanych. Wszelkie informacje dotyczące konferencji, w tym szczegóły dotyczące tematyki, nadsyłania zgłoszeń oraz przewidywanych opłat, można znaleźć na stronie internetowej: http://17fpc.p.lodz.pl Do zobacze...
Więcej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 marca 2016 r. zmarł w wieku 68 lat Prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki

ś. † p. Prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Autor wielu cenionych publikacji, wybitny specjalista w zakresie mechaniki gruntów sypkich i upłynnienia gruntów, wychowawca wielu pokoleń pracowników nauki. Msza Św. odbędzie się 10 marca 2016 r. o godz. 11:00 w Kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego (okrąglak, górny poziom) na Przymorzu w Gdańsku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia o godz. 12:30 w kaplicy na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.
Więcej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2016 r. zmarł w wieku 92 lat Prof. dr hab. inż. Zdzisław Żmudziński

ś. † p. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Żmudziński Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, były kierownik Zakładu Fundamentowania w Instytucie Geotechniki Politechniki Krakowskiej, prodziekan Wydziału Budownictwa Wodnego (1971-1973) oraz dyrektor Instytutu Geotechniki (1974-1979 i 1990-1994) Politechniki Krakowskiej. Autor cenionych publikacji, uznany konstruktor, współautor wielu polskich norm i wychowawca wielu pokoleń inżynierów. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. Zarząd Polskiego Komitetu Geotechniki Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 5 lutego na C...
Więcej

II Konferencja Naukowo-Techniczna „ProGeotech 2016”

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na II Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech 2016 „Projektowanie geotechniczne – dobór parametrów i obliczenia projektowe” Konferencja odbędzie się 28-29 września 2016 roku w Centrum Wodnym na terenie Kampusu SGGW Więcej informacji na stronie koncerencji
Więcej

19. Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ICSMGE 2017)

19. Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ICSMGE 2017) odbędzie się w Seulu, w Republice Korei, w dniach 17-22 września 2017 roku. Organizatorzy mają nadzieję, że temat wiodący konferencji: „Unearth the Future, Connect Beyond ” będzie pomocny w zmniejszaniu dysproporcji między przeszłością i przyszłością, między młodymi i starszymi inżynierami, jak i między narodami rozwijających się i rozwiniętych. Propozycja programu ICSMGE 2017 została już zamieszczona na stronie konferencji: http://www.icsmge2017.org 19 Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntó...
Więcej

XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Geoinżynierii

Kolejna, już XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ECSMGE) odbyła się w dniach 13 – 17 września 2015 roku w Edynburgu. Konferencja, organizowana pod auspicjami International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, wpisała się w długą historię organizacji geotechnicznych konferencji europejskich. Pierwsza ECSMGE odbyła się w 1954 roku w Sztokholmie, a kolejne w: Brukseli (1958), Wiesbaden (1963), Oslo (1967), Madrycie (1972), Wiedniu (1975), Brighton (1979), Helsinkach (1983), Dublinie (1987), Florencji (1991), Kopenhadze (1995), Amsterdamie ...
Więcej

XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Łódzki Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej miał zaszczyt zaprosić na XVII Krajową Konferencję Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VI Ogólnopolską Konferencję Młodych Geotechników Konferencja odbyła się w Łodzi, w dniach: 7-10 lipca 2015 r. Temat wiodący konferencji to „Problemy geotechniczne i środowiskowe na terenach zurbanizowanych” W imieniu Komitetu Organizacyjnego Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem z Łodzi Marek Lefik Zapraszamy do odwiedzenia strony intern...
Więcej