Nagrody specjalne za prace doktorskie 2021

Złoty puchar na ciemnym tle
Do 31 stycznia 2022 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie: Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej;Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia doktora w poprzedzającym roku kalendarzowym, czyli w roku 2021. Wartość obu przyznawanych nagród wynosi 3000 zł. Wnioski o przyzn...
Więcej

Zmarł Prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Wolski

Prof. Wojciech Wolski
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 września 2021 r. zmarł prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Wolski, długoletni Sekretarz, Wiceprezydent i Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki. Doktor Honoris Causa, Prorektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Dziekan Wydziału Melioracji Wodnych, Kierownik Katedry Geotechniki.Wybitny Naukowiec i Specjalista o uznaniu międzynarodowym.Szanowany wychowawca wielu pokoleń inżynierów budownictwa, specjalistów geotechników i hydrotechników.Człowiek o szerokich horyzontach i kulturze osobistej. Prezydent i Zarząd Polsk...
Więcej

Zmarł Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Gryczmański

Maciej Gryczmański
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2021 roku odszedł do wieczności Prof. zw. dr hab. inż. Maciej Gryczmański Autorytet naukowy wielu pokoleń geotechników, nauczyciel Politechniki Śląskiej i Opolskiej, wieloletni były wiceprzewodniczący i Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, były dziekan Wydziału Budownictwa i kierownik Katedry Geotechniki Politechniki Śląskiej. Promotor 12 prac doktorskich oraz recenzent niezliczonych rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. Wybitny inżynier łączący wiedzę naukową z praktyką ...
Więcej

Zmarł mgr inż. Tadeusz Jeske

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 października 2019 r. zmarł w wieku 84 lat mgr inż. Tadeusz Jeske. ś. † p. Mgr inż. Tadeusz Jeske Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, wieloletni wykładowca Politechniki Łódzkiej. Autor cenionych publikacji, wybitny specjalista w dziedzinie geotechniki. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 14.00 na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie przy ulicy Żytniej 42. Prezydent i Zarząd Polskiego Komitetu Geotechniki
Więcej

Zmarł Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 lipca 2019 r. zmarł Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski. Były wieloletni Przewodniczący i Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, były Rektor Politechniki Warszawskiej i kierownik Zakładu Geotechniki i Budowli Podziemnych. Znakomity organizator i inżynier, wychowawca wielu pokoleń inżynierów budownictwa i specjalistów geotechników. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 6 sierpnia 2019 roku o godzinie 11.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Prezydent i Zarząd Polskiego Komitetu Geotechniki
Więcej

Zmarł Dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2018 r. zmarł w wieku 74 lat Dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG ś † p Dr hab. inż. Adam Bolt, prof. PG Były kierownik Katedry Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Politechniki Gdańskiej, a następnie Katedry Budownictwa Wodnego i Morskiego, wieloletni kierownik Laboratorium Geotechniki, były Prodziekan na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, znakomity dydaktyk i wybitny specjalista w dziedzinie Geotechniki i Hydrotechniki, serdeczny i oddany Kolega i Przyjaciel. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy...
Więcej

INORA sp. z o.o. – Fundatorem nowej nagrody za pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej

Informujmy, że na wniosek Przedsiębiorstwa Realizacyjnego INORA sp. z o.o. – Fundatora nagrody – została utworzona nagroda za pracę magisterską z zakresu badań i zastosowań geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej. Zgodnie z Regulaminem nagrody tematyka pracy magisterskiej musi być związana z badaniami lub zastosowaniami geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej. Może mieć charakter stosowany lub podstawowy, obejmujący aspekty analityczno-teoretyczne, doświadczalne lub technologiczno-projektowe, ale musi posiadać oryginalne elementy poznawcze lub badawcze. Nagroda jest przyznawana raz na tr...
Więcej

Nagrody specjalne PKG za prace doktorskie

Do 31 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie nagród specjalnych PKG za prace doktorskie: – Nagrody specjalnej PKG im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską z zakresu geotechniki teoretycznej i stosowanej; – Nagrody specjalnej PKG im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską z zakresu badania podłoża gruntowego metodami in situ. Wnioskowane do nagrody prace powinny zakończyć się nadaniem stopnia doktora w poprzedzającym roku kalendarzowym, czyli w roku 2017. Wartość obu przyznawanych nagród wynosi 3000 zł. Wnioski o przyznanie nagrody specjaln...
Więcej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 marca 2016 r. zmarł w wieku 68 lat Prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki

ś. † p. Prof. dr hab. inż. Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Autor wielu cenionych publikacji, wybitny specjalista w zakresie mechaniki gruntów sypkich i upłynnienia gruntów, wychowawca wielu pokoleń pracowników nauki. Msza Św. odbędzie się 10 marca 2016 r. o godz. 11:00 w Kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego (okrąglak, górny poziom) na Przymorzu w Gdańsku. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia o godz. 12:30 w kaplicy na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.
Więcej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2016 r. zmarł w wieku 92 lat Prof. dr hab. inż. Zdzisław Żmudziński

ś. † p. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Żmudziński Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, były kierownik Zakładu Fundamentowania w Instytucie Geotechniki Politechniki Krakowskiej, prodziekan Wydziału Budownictwa Wodnego (1971-1973) oraz dyrektor Instytutu Geotechniki (1974-1979 i 1990-1994) Politechniki Krakowskiej. Autor cenionych publikacji, uznany konstruktor, współautor wielu polskich norm i wychowawca wielu pokoleń inżynierów. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. Zarząd Polskiego Komitetu Geotechniki Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 5 lutego na C...
Więcej