Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2016 r. zmarł w wieku 92 lat Prof. dr hab. inż. Zdzisław Żmudziński

ś. † p. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Żmudziński Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki, były kierownik Zakładu Fundamentowania w Instytucie Geotechniki Politechniki Krakowskiej, prodziekan Wydziału Budownictwa Wodnego (1971-1973) oraz dyrektor Instytutu Geotechniki (1974-1979 i 1990-1994) Politechniki Krakowskiej. Autor cenionych publikacji, uznany konstruktor, współautor wielu polskich norm i wychowawca wielu pokoleń inżynierów. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. Zarząd Polskiego Komitetu Geotechniki Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 5 lutego na C...
Więcej

II Konferencja Naukowo-Techniczna „ProGeotech 2016”

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na II Konferencję Naukowo-Techniczną ProGeotech 2016 „Projektowanie geotechniczne – dobór parametrów i obliczenia projektowe” Konferencja odbędzie się 28-29 września 2016 roku w Centrum Wodnym na terenie Kampusu SGGW Więcej informacji na stronie koncerencji
Więcej

19. Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ICSMGE 2017)

19. Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ICSMGE 2017) odbędzie się w Seulu, w Republice Korei, w dniach 17-22 września 2017 roku. Organizatorzy mają nadzieję, że temat wiodący konferencji: „Unearth the Future, Connect Beyond ” będzie pomocny w zmniejszaniu dysproporcji między przeszłością i przyszłością, między młodymi i starszymi inżynierami, jak i między narodami rozwijających się i rozwiniętych. Propozycja programu ICSMGE 2017 została już zamieszczona na stronie konferencji: http://www.icsmge2017.org 19 Międzynarodowa Konferencja Mechaniki Gruntó...
Więcej

XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Geoinżynierii

Kolejna, już XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ECSMGE) odbyła się w dniach 13 – 17 września 2015 roku w Edynburgu. Konferencja, organizowana pod auspicjami International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, wpisała się w długą historię organizacji geotechnicznych konferencji europejskich. Pierwsza ECSMGE odbyła się w 1954 roku w Sztokholmie, a kolejne w: Brukseli (1958), Wiesbaden (1963), Oslo (1967), Madrycie (1972), Wiedniu (1975), Brighton (1979), Helsinkach (1983), Dublinie (1987), Florencji (1991), Kopenhadze (1995), Amsterdamie ...
Więcej

XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej

Polski Komitet Geotechniki, Oddział Łódzki Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej miał zaszczyt zaprosić na XVII Krajową Konferencję Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VI Ogólnopolską Konferencję Młodych Geotechników Konferencja odbyła się w Łodzi, w dniach: 7-10 lipca 2015 r. Temat wiodący konferencji to „Problemy geotechniczne i środowiskowe na terenach zurbanizowanych” W imieniu Komitetu Organizacyjnego Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem z Łodzi Marek Lefik Zapraszamy do odwiedzenia strony intern...
Więcej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 maja 2015 r. zmarł w wieku 61 lat Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora

ś. † p. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora Kierownik Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego w Politechnice Gdańskiej, Przewodniczący Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej, członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, były Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych i Dyrektor Instytutu Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Doktor Honoris Causa Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie, Laureat Nagród Maxa Plancka i Humboldta. Wychowawca wielu pokoleń inżynierów w specjalności geotechnika, se...
Więcej

Egzamin dla osób ubiegających się o przyznanie certyfikatu Indywidualnego PKG

Informujmy, że egzamin dla osób ubiegających się o przyznanie certyfikatu Indywidualnego PKG przewidziano w dniu 18 czerwca (czwartek) 2015 roku w Warszawie lub/i Gdańsku (w zależności od liczny zgłoszonych osób). Komplet dokumentacji, niezbędnej do dopuszczenia egzaminu, proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2015 r. na adres: Politechnika Gdańska, Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, G. Narutowicza 11/12, 80‐233 Gdańsk, do przewodniczącego Komisji PKG ds. Certyfikatów prof. Kazimierza Gwizdały. Informacje dotyczące warunków przystąpienia do eg...
Więcej

XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Geoinżynierii

XVI Europejska Konferencja Mechaniki Gruntów i Geoinżynierii odbędzie się w dniach 13-17 września 2015 roku w stolicy Szkocji – Edynburgu. Organizatorzy mają nadzieję, że temat przewodni konferencji „Geoinżynieria dla  Infrastruktury i Rozwoju”, który łączy wiele gałęzi przemysłu, będzie interesujący dla ekspertów, wykonawców oraz producentów materiałów i urządzeń, a także pracowników naukowych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji. Sprawozdanie z konferencji
Więcej

Profesor Eugeniusz Dembicki Doktorem Honorowym Politechniki Białostockiej

W dniu 30 stycznia 2014 roku w Politechnice Białostockiej odbyła się uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej – tytułu Doktora Honoris Causa – prof. zw. dr. hab. inż. Eugeniuszowi Dembickiemu, światowej sławy uczonemu w zakresie geotechniki, Doktorowi Honoris Causa Uniwersytetu J. Fouriera w Grenoble, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Politechniki Łódzkiej. „Serdecznie witam Pana Profesora w gronie społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej i gorąco dziękuję za Pańską pracę i zaangażowanie, które wzbogaciły dorobek naszej Uc...
Więcej

Stanowisko Polskiego Komitetu Geotechniki

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiego Komitetu Geotechniki w sprawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ponadto zapraszamy do zapoznania się z prezentacją pt. "Aspekty prawne projektowania geotechnicznego w świetle najnowszych zmian Prawa Budowlanego" wygłoszoną w trakcie konferencji: Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji (Wisła,   6 marca 2013 r., autorzy: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz oraz dr inż. Włodzimierz Cichy) oraz prezentacją na temat Umiejscowienia Geotechniki w Inżynierii i Budownictwie. St...
Więcej